Výroba a služby


Výrobní program společnosti

  Výroba, opravy, servis a rekonstrukce:

  prosklených, kovových fasádních, střešních a okenních konstrukcí,
  okenní, dveřní a výkladové prvky,
  atypických prosklených a kovových konstrukcí obvodových plášťů budov,
  atypických prosklených a kovových konstrukcí pro interiéry budov,
  kompletní dodávky speciálních kovových a skleněných stínících lamel.

Doplňkové konstrukce

  Automatické dveře a vrata
  Pomocné ocelové konstrukce
  Zámečnické výrobky
  Zastřešení bazénů
  Zasklívání lodžijí

 

Servis, služby

Sekce Servis, služby provádí záruční servis na objektech, které firma ALUprojekt s.r.o. zrealizovala. Po skončení záruky nabízí pro majitele nebo uživatele objektu také pozáruční servis. Snahou sekce Servis, služby je zabezpečit zákazníkovi bezproblémové užívání konstrukcí, jejich funkčnost a předcházet vzniku reklamací.

Délka a podmínky záruky

Společnost ALUprojekt s.r.o. poskytuje záruku na uvedené dílo v délce 60 měsíců s výjimkou pohyblivých a odnímatelných částí konstrukcí, elektropohonů a elektronicky ovládaných zařízení, kde se délka záruky řídí délkou záruky výrobce, zpravidla 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na případy, kdy je vada způsobena nešetrným nebo neodborným zacházením, nesprávným používáním, mechanickým či jiným poškozením majitelem, uživatelem čitřetí osobou. Zároveň se záruka nevztahuje na zásahy, úpravy nebo opravy provedené osobou bez platného zplnomocnění.

Pozáruční servis

Záruka na dílo může být společností ALUprojekt s.r.o. prodloužena za předpokladu umožnění provádět pravidelné záruční servisní prohlídky, které provádí servisní středisko dle dohodnutých podmínek.

Pojištění

Společnost ALUprojekt s.r.o. je v souvislosti s prováděním předmětu díla dle živnostenského zákona pojištěna u pojišťovny Kooperativa. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění nedokončené stavební výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Pracovníci společnosti jsou pravidelně školeni BOZP a PO dle příslušných zákonných norem a souvisejících předpisů.Před každým nástupem na stavbu jsou pracovníci seznámeni s případnými dalšími specifickými pravidly BOZP a PO konkrétního projektu. Kontrolu dodržování BOZP provádí ve společnosti pověřená osoba.